Ana Sayfa  
Harvard Dataverse
Şanlıurfa ve Adıyaman Sel Afeti
Natural Hazards
Engineering Structures
Batı Karadeniz Sel Felaketi
Structures
Türk Patent
Harzemli:Dış Merkezlik
Geomechanics and Engineering
Natural Hazards
İzmir Depremi
Türkiye Yapı Muayene Sistemi
 
 
Site assessment and evaluation of the structural damages
after the flood disaster in the Western Black Sea Basin on August 11, 2021
Makale - Ekim 2022

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi sonucunda oluşan hasarlarla ilgili makale, "Natural Hazards" dergisinde erken erişimle yayımlandı.

 
Comparison of meta-heuristic approaches for the optimization of non-linear base-isolation systems considering the influence of superstructure flexibility
Makale - Mayıs 2022

Sismik taban izolatörlerinin sezgisel algoritmalarla tasarımı konusundaki makale, "Engineering Structures" dergisinde yayımlandı.

 
Teaching-Learning Based Optimization of Nonlinear Isolation Systems
under Far-Fault Earthquakes
Makale - Ocak 2022

Doğrusal olmayan sismik izolasyon sistemlerinin tasarımı ile ilgili makale "Teknik Dergi"de açık erişimle yayımlandı.

 
11 Ağustos 2021 Batı Karadeniz Sel Felaketi Ön Değerlendirme Raporu
Teknik Rapor - Ağustos 2021

11 Ağustos 2021 tarihinde başlayan yağışlar sonucunda meydana gelen sel afetinin ardından Kastamonu iline bağlı Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile Sinop iline bağlı Ayancık ilçesinde yapılan saha çalışmaları sonucunda hazırlanan ön değerlendirme raporu yayımlandı.

 
Analyses of Plane Stress and Plane Strain through Energy Minimization
Makale - Mayıs 2021

Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme elemanlarının enerji prensipleri ve sezgisel algoritmalarla analizi konusundaki makale, "Structures" dergisinde yayımlandı.

 
Patlamaya Dayanıklı Çöp Kutusu
Faydalı Model - Şubat 2021

Buluş, çöp kutularına patlayıcı malzeme yerleştirmek suretiyle gerçekleştirilen terör eylemlerinin zararlarını azaltmak amacıyla geliştirilen patlamaya dayanıklı çöp kutusu ile ilgilidir. Patlama etkisi ile oluşan ısıl ve mekanik şokların yatay (kutu eksenine dik) yönde azaltılması ve etkilerin dikey (kutunun açık ağzından yukarı) yönlendirilmesi buluşun temel çalışma prensibidir. 22 Şubat 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescil edilmiştir.

 
Harzemli : Dış Merkezlik
Eğitim Yazılımı - Şubat 2021

Dikdörtgen elemanlardan oluşan ve dış merkezlikli normal kuvvet etkisine maruz kalan kesitlerin, atalet momenti ve gerilme değerlerini hesaplayan eğitim yazılımı.
• Dikdörtgen elemanlar kullanılarak serbest kesit çizimi yapılabilir.
• Çizilen kesitin, Ix, Iy ve Ixy atalet momentlerini hesaplar
• Kesitin asal atalet momentlerini ve asal eksenlerini hesaplar.
• Şiddeti ve konumu tanımlanan normal kuvvet değerlerini değerini kullanarak kesitteki en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplar.
• Tarafsız ekseni hesaplar ve çizer.
• Gerilme dağılımını çizer.

• Pdf formatında derlenebilen latex kodlarıyla çözümlü soru hazırlar. (Öğretim üyesi sürümü)

 
Optimum design of cantilever retaining walls under seismic loads
using a hybrid TLBO algorithm
Makale - Şubat 2021

Betonarme konsol istinat duvarlarının maliyetine deprem yüklerinin etkisi inceleyen ve en düşük maliyetli tasarım için hibrit bir algoritma öneren çalışma "Geomechanics and Engineering" dergisinde yayımlandı.

 
Structural and geotechnical investigations
on Sivrice earthquake (Mw = 6.8), January 24, 2020
Makale - Ocak 2021

24 Ocak 2020 tarihinde Sivrice'de gerçekleşen Mw=6.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda oluşan geoteknik ve yapısal hasarlarla ilgili makale, "Natural Hazards" dergisinde yayımlandı.

 
İzmir (Kuşadası-Sisam) Depremi Yapısal Hasar Ön Değerlendirme Raporu
Teknik Rapor - Ekim 2020

30 Ekim 2020 tarihinde Kuşadası-Sisam açıklarında meydana gelen deprem ve sonrasındaki tsunami sebebiyle oluşan yapısal hasarlar ile ilgili ön değerlendirme raporu.

 
Türkiye Yapı Muayene Sistemi
Bildiri - Ekim 2020

Türkiye'nin kendine özgü yapılaşma karakteristiği, yapı kullanım alışkanlıkları ve toplumsal refleksleri göz önünde bulundurularak, finansmanı ve eylem planına kadar tasarlanmış bir çözüm modeli ile ilgili bildiri, "2. Uluslarası Afet ve Dirençlilik Kongresi"nde sunuldu.

 
Development of an Empirical Formula for Estimation of Bioretention Outflow Rate
Makale - Mayıs 2019

Biyotutma sızma hızının tahmini için ampirik bir formül geliştirilmesi ile ilgili makale, "Water SA" dergisinde açık erişimle yayımlandı.

 
Düşey Yük Etkisi Altındaki Kazık Gruplarının
Bozkurt Optimizasyon Algoritması ile Optimizasyonu
Makale - Ocak 2019

Düşey yüklü kazık gruplarının optimum tasarımı konusunda hazırlanan makale, Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan "Politeknik Dergisi"nde açık erişimle yayımlandı.

 
Wallter Yazılımı
Yazılım - Aralık 2018

Dr. Rasim Temür danışmanlığındaki bitirme projesi kapsamında geliştirilmekte olan "Betonarme İstinat Duvarı Analiz Yazılımı - Wallter" yayımlandı.

 
Mukavemet I ders materyalleri
Eylül 2018 - Ocak 2019
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilen Mukavemet I dersine aşağıda listelenen ders materyalleri yayımlandı.
  • Sunum dosyaları
  • Çözümlü örnekler
  • Eğitim yazılımları
  • Ödev soruları ve cevap anahtarı
  • Sınav soruları ve cevap anahtarları
 
Optimization of Pile Groups Under Vertical Loads Using
Metaheuristic Algorithms
Kitap Bölümü - Mayıs 2018

Düşey yüklü kazık gruplarının optimum tasarımı konusunda hazırlanan çalışma,IGI Global yayınevi tarafından basılan "Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering"isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayımlandı.

 
Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls
Kitap Bölümü - Mayıs 2018

Betonarme istinat duvarlarının optimum tasarımı konusunda hazırlanan çalışma,IGI Global yayınevi tarafından basılan "Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering"isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayımlandı.

 
Kesit Tesiri Diyagramları - Çözümlü Örnekler
Ekim 2017

Mukavemet ve statik dersleri kapsamında işlenen kesit tesiri diyagramları konusuna ait iki adet çözümlü örneğin yer aldığı ders notu.

 
Total Potential Energy Minimization Method in Structural Analysis Considering Material Nonlinearity
Makale - Eylül 2017

Doğrusal olmayan malzeme davranışı gözönünde bulundurarak, enerji prensipleriyle kafes sistemlerin analizi hakkındaki makale, "Challenge Journal of Structural Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Analysis of Cable Structures through Energy Minimization
Makale - Haziran 2017

Kablo yapıların enerji prensipleri ve sezgisel algoritmalarla analizi konusundaki makale, "Structural Engineering and Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Metaheuristic Approaches for Optimum Design of Cantilever Reinforced Concrete Retaining Walls
Makale - Mart 2017

Betonarme konsol istinat duvarlarının en düşük maliyetli tasarımı hakkındaki makale, "Challenge Journal of Structural Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Resource constrained project scheduling by harmony search algorithm
Makale - Ocak 2017

Kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemlerinin optimizasyonu hakkındaki makale, "KSCE Journal of Civil Engineering" dergisinde yayımlandı.

 
Statik ve Dinamik Yükler Altındaki İstinat Duvarlarının Optimum Tasarımı
Makale - Ocak 2017

Deprem etkileri altındaki betonarme konsol istinat duvarlarının en düşük maliyetli tasarımı hakkındaki makale, "Engineering Sciences" dergisinde yayımlandı.

 
Restricted Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls
Makale - Aralık 2016

Betonarme konsol istinat duvarlarının kısıtlandırılmış boyutlarla optimum tasarımı hakkındaki makale, "International Journal of Theoretical and Applied Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Teaching-learning-based optimization for design of cantilever retaining walls
Makale - Şubat 2016

Betonarme konsol istinat duvarlarının en düşük maliyetli tasarımı hakkındaki makale, "Structural Engineering and Mechanics" dergisinde yayımlandı.

 
Damages and causes on the structures during the October 23, 2011 Van earthquake in Turkey
Makale - Aralık 2015

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van/Erciş merkezli deprem sonrasında, bölgede yapılan incelemelerin sonuçları, "Case Studies in Construction Materials" isimli dergide açık erişimle yayımlandı.

 
Rijit Döşeme Varsayımının Perde Duvarlarda Oluşan Kesme Kuvvetlerine Etkisi
Makale - Haziran 2015

Bina türü yapıların modellenmesinde yaygın olarak kullanılan "düzleminde sonsuz rijit döşeme" varsayımının perde duvarlardaki kesme kuvveti dağılımna etkisinin incelendiği çalışma, "Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi"nde açık erişimle yayımlandı.

 
Computation of Nonunique Solutions for Trusses Undergoing Large Deflections
Makale - Haziran 2015

Büyük deplasmanlar yapan kafes sistemlerin, toplam potansiyel enerji en küçüklemesi ile analizini anlatan çalışma,"International Journal of Computational Methods"isimli dergide yayımlandı.

 
Kesit Atalet Momenti - Çözümlü Örnekler
Nisan 2015

Mukavemet ve statik dersleri kapsamında işlenen kesit atalet momenti konusuna ait dört çözümlü örneğin yer aldığı ders notu.

 
Geometrically Nonlinear Analysis Of Trusses Using Particle Swarm Optimization
Kitap Bölümü - Ocak 2015

Uzay kafes sistemlerinin, enerji prensipleri ve parçacık sürüsü optimizasyon algoritması kullanarak geometrik bakımdan doğrusal olmayan analizini anlatan çalışma,Springer yayınevi tarafından basılan "Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation"isimli kitapta, kitap bölümü olarak yayımlandı.

 
Harzemli : Eğilme
Eğitim Yazılımı - Kasım 2014

Dikdörtgen elemanlardan oluşan ve eğilme etkisine maruz kalan kesitlerin, atalet momenti ve gerilme değerlerini hesaplayan yazılım.
• Dikdörtgen elemanlar kullanılarak serbest kesit çizimi yapılabilir.
• Çizilen kesitin, Iy, Iz ve Iyz atalet momentlerini hesaplar
• Kesitin asal atalet momentlerini ve asal eksenlerini hesaplar.
• Moment değerini kullanarak kesitteki en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplar.
• Tarafsız ekseni hesaplar ve çizer.
• Gerilme dağılımını çizer.

 
Düzlem Gerilme - Çözümlü Örnekler
Mayıs 2014

Mukavemet dersi kapsamında işlenen düzlem gerilme konusuna ait altı çözümlü örneğin yer aldığı ders notu.

 
Harzemli : Mohr
Harzemli : Mohr
Eğitim Yazılımı - Mayıs 2014

İki eksenli gerilme hâli için Mohr dairesi çizim ve eğitim yazılımı olarak geliştirilmiştir.
• Daire üzerindeki beyaz halkalı nokta, imleç ile hareket ettirilebilir.
• SigmaX, SigmaY ve Toxy değerleri girilerek asal gerilme değerleri elde edilebilir.
• "Adım Adım Çiz" düğmesi, Mohr dairesinin çizim aşamalarını açıklar.

 
Durtes
Durtes
Hızlı Durum Tespit Yöntemi'nin (Bkz. www.durtes.net) masaüstü yazılımını geliştirme çalışmasıdır.
Masaüstü yazılımının ilk sürümü 2006 yılında yüksek lisans tez çalışması kapsamında geliştirilmiştir. (Tez çalışmasına Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden erişilebilir: http://tez.yok.gov.tr)
 
 
 
 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa  YÖK Akademik  Academia  Google Scholar  Linkedin  ORCID  Publons  Researchgate  Scopus