Ana Sayfa  

 

Yayınlar
 
Tezler
Temür, R. : (Prof. Dr. Namık Kemal Öztorun danışmanlığında) "Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi ve Bilgisayar Programının Geliştirilmesi", İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2006, İstanbul. (Yüksek Lisans Tezi)
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür, R.: (Prof. Dr. Namık Kemal Öztorun danışmanlığında) "Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Düzleminde Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi", İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012, İstanbul. (Doktora Tezi)
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
 
Kitap Bölümleri
Temür R., Bekdaş G., "Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls", in: Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering, Kim D, Roy SS, Länsivaara T, Deo R, Samui P, Eds., IGI Global Publications, Pennsylvania, pp.360-378, 2018.
DOI:10.4018/978-1-5225-4766-2.ch016
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Öser C., Temür R., "Optimization of Pile Groups Under Vertical Loads Using Metaheuristic Algorithms", in: Handbook of Research on Predictive Modeling and Optimization Methods in Science and Engineering, Kim D, Roy SS, Länsivaara T, Deo R, Samui P, Eds., IGI Global Publications, Pennsylvania, pp.276-298, 2018.
DOI:10.4018/978-1-5225-4766-2.ch013
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Türkan Y.S., Toklu Y.C., "Geometrically Nonlinear Analysis Of Trusses Using Particle Swarm Optimization", in: Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, Yang X.S., Eds., Springer International Publishing, pp.283-300, 2015.
DOI:10.1007/978-3-319-13826-8_15
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
 
Makaleler
Öncü-Davas, S., Temür, R., Alhan, C., "Comparison of meta-heuristic approaches for the optimization of non-linear base-isolation systems considering the influence of superstructure flexibility". Engineering Structures vol.263, 2022.
DOI:10.1016/j.engstruct.2022.114347
Tam metin dosyasını talep et Pdf dosyası olarak indir
Öncü-Davas, S., Temür, R., Alhan, C., "Teaching-Learning Based Optimization of Nonlinear Isolation Systems under Far Fault Earthquakes". Teknik Dergi vol.33 (1), 2022.
DOI:10.18400/tekderg.633636
Tam metin dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür, R., "Analyses of plane stress and plane strain through energy minimization". Structures, vol.33, pp.728-736, 2021.
DOI:10.1016/j.istruc.2021.04.024
Tam metin dosyasını talep et Pdf dosyası olarak indir
Temür, R., "Optimum design of cantilever retaining walls under seismic loads using a hybrid TLBO algorithm". Geomechanics and Engineering, vol.24 (3), 2021.
DOI:10.12989/gae.2021.24.3.237
Tam metin dosyasını talep et Pdf dosyası olarak indir
Temür, R., Damcı, E., Öncü-Davas, S., Öser, C., Sarğın, S., Şekerci, Ç., "Structural and geotechnical investigations on Sivrice earthquake (Mw = 6.8), January 24, 2020". Natural Hazards, 2021.
DOI:10.1007/s11069-020-04468-w
Tam metin dosyasını talep et Pdf dosyası olarak indir
Gülbaz S., Kazezyilmaz Alhan C.M., Temür R., "Development of an Empirical Formula for Estimation of Bioretention Outflow Rate", WATER SA, vol.45, pp.1-10, 2019
DOI:10.4314/wsa.v45i2.07
Tam metin dosyasını talep et Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Öser C., "Düşey Yük Etkisi Altındaki Kazık Gruplarının Bozkurt Optimizasyon Algoritması ile Optimizasyonu", Politeknik Dergisi. 20(4), 19-32, 2019
DOI:10.2339/politeknik.417754
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., "Betonarme konsol istinat duvarlarının optimum tasarımı", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 24(6), 1043-1050, 2018
DOI:10.5505/pajes.2018.57873
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., "Grey Wolf Optimizer Based Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Considering Shear Key", International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, pp.93-98, 2018
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Investigation of cross-sectional dimension on optimum carbon fiber reinforced polymer design for shear capacity increase of reinforced concrete beams", International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, no.3, pp.87-92, 2018
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Total potential energy minimization method in structural analysis considering material nonlinearity", Challenge Journal of Structural Mechanics, vol.3, no.3, pp.129-133, 2017
DOI:10.20528/cjsmec.2017.02.005
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu Y.C., Bekdas G., Temür R. "Analysis of Cable Structures through Energy Minimization", Structural Engineering and Mechanics, vol.62 (6), pp.749-758, 2017
DOI:10.12989/sem.2017.62.6.749
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Giran Ö., Temür R., Bekdaş G., "Resource Constrained Project Scheduling by Harmony Search Algorithm", KSCE Journal of Civil Engineering, vol.21, pp.479-487, 2017
DOI:10.1007/s12205-017-1363-6
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Kayabekir A.E., Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Statik ve Dinamik Yükler Altındaki İstinat Duvarlarının Optimum Tasarımı", Engineering Sciences, vol.12, pp.46-56, 2017
DOI:10.12739/NWSA.2017.12.1.1A0372
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., "Metaheuristic Approaches for Optimum Design of Cantilever Reinforced Concrete Retaining Walls", Challenge Journal of Structural Mechanics, vol.3 (1), pp.23-30, 2017.
DOI:10.20528/cjsmec.2016.11.031
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., Kayabekir A.E., "Restricted Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls", International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol.1, pp.326-332, 2016.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., "Teaching learning-based optimization for design of cantilever retaining walls", Structural Engineering and Mechanics, 57(4), 2016.
DOI:10.12989/sem.2016.57.4.763
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Damcı E., Temür R., Bekdaş G., Sayın B., "Damages and causes on the structures during the October 23, 2011 Van earthquake in Turkey", Case Studies in Construction Materials, vol.3, pp.112-131, 2015.
DOI:10.1016/j.cscm.2015.10.001
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu Y.C., Temür R., Bekdaş G., "Computation of Nonunique Solutions for Trusses Undergoing Large Deflections", International Journal of Computational Methods, 12(2), 2015.
DOI:10.1142/S021987621550022X
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Öztorun N.K., "Rijit Döşeme Varsayımının Perde Duvarlarda Oluşan Kesme Kuvvetlerine Etkisi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(3), 2015.
DOI:10.5505/pajes.2014.47450
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu, Y.C., Bekdaş, G., Temür, R.: "Analysis of Trusses by Total Potential Optimization Method Coupled with Harmony Search", Structural Engineering and Mechanics, 45(2), 2013.
DOI:10.12989/sem.2013.45.2.183
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
 
Konferans Bildirileri
Temür R., Kaplan, O., Güney, Y., Doğangün, A., İlki, A., "Türkiye Yapı Muayene Sistemi", 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2020.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Öncü Davas S., Temür R., Alhan C., "Doğrusal Olmayan İzolasyon Sistemlerinin Uzak-Fay Depremleri Altındaki Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyonu", 21. Ulusal Mekanik Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2019.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Investigation of cross-sectional dimension on optimum carbon fiber reinforced polymer design for shear capacity increase of reinforced concrete beams", 7th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM '18), Roma, ITALYA, 23-25 Kasım 2018.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Kayabekir A.E. , Bekdaş G., Nigdeli S.M., "Grey Wolf Optimizer Based Design of Reinforced Concrete Retaining Walls Considering Shear Key", 7th International Conference on Applied and Computational Mathematics (ICACM '18), Roma, ITALYA, 23-25 Kasım 2018.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Kayabekir A.E. , Nigdeli S.M., Temür R., "Metaheuristic methods in structural engineering benchmark problems: the weight optimization of cantilever beams", 9th GRACM 2018 International Congress on Computational Mechanic, Girit, YUNANISTAN, 4-6 Haziran 2018.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., "Grey Wolf Optimizer for Optimum Design of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Walls", 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), Selanik, YUNANİSTAN, 25-30 Eylül 2017.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., Kayabekir A.E., "Restricted Optimum Design of Reinforced Concrete Retaining Walls", 7th European Conference of Civil Engineering (ECCIE '16), Bern, ISVIÇRE, 17-19 Aralık 2016.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., "Metaheuristic Approaches for Optimum Design of Cantilever Reinforced Concrete Retaining Wall", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Total Potential Energy Minimization Method Considering Material Nonlinearity", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Gülbaz S., Kazezyilmaz Alhan C.M., Temür R., "An Empirical Formula for Estimating Bioretention Outflow Rate", 4th IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Coimbra, PORTEKIZ, 17-19 Eylül 2016,
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Kayabekir A.E., Bekdaş G., Nigdeli S.M., Temür R., "Optimum design of retaining walls under static and dynamic loads", International Science Symposium (ISS2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu Y.C., Temür R., Bekdaş G., "Teaching learning based optimization algorithm for analyses of trusses considering elastoplastic behavior", 6th European Conference of Civil Engineering, BUDAPEŞTE, MACARISTAN, 12-14 Aralık 2015, pp.81-85.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu Y.C., Bekdaş G., Temür R., "Investigation of thermal effects on analyses of truss structures via metaheuristic approaches", 6th European Conference of Civil Engineering, Budapeşte, MACARISTAN, 12-14 Aralık 2015, pp.99-105.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C., "Analyses of truss structures via total potential optimization implemented with teaching learning based optimization algorithm", 3rd International Conference on Optimization Techniques in Engineering, Roma, ITALYA, 7-9 Kasım 2015, pp.99-108.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., "Optimum design of cantilever reinforced concrete retaining wall using teaching learning based optimization algorithm", 3rd International Conference on Optimization Techniques in Engineering, Roma, ITALYA, 7-9 Kasım 2015, pp.138-143.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., Türkan Y.S., Toklu Y.C., "Investigating The Behavior Of The Truss Structures With Unilateral Boundary Conditions", 5th European Conference of Civil Engineering, Floransa, ITALYA, 21-25 Kasım 2014
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., Toklu Y.C., "Analyses Of Truss Structures Under Thermal Effects", 5th European Conference of Civil Engineering, Floransa, ITALYA, 21-25 Kasım 2014
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Bekdaş G., Toklu Y.C.: "Analysis Of Cable And Tensegrity Structures Through Total Potential Optimization Using Meta-Heuristic Algorithms", 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-25 Ekim 2014
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., Toklu Y.C.: "Total Potential Energy Optimization Method Analyses Of Trusses Structures Considering The Elasto-Plastic Behavior", 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-25 Ekim 2014
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temür R., Yildizlar B., Damci E., Öztorun N.K.: "The Study Of Rapid Analysis Technique Considering Hospital Buildings On Urbanised Locations", International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014, Antalya, 17-20 Mayıs 2014
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş G., Temür R., Toklu Y.C.: "Analysis Of Structures With Unilateral Boundary Conditions", 15th EU/ME Workshop Metaheuristics and Engineering, İstanbul, 24-25 Mart 2014, pp.113-116
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur R., Bekdaş G., Toklu Y.C.: "Behaviour Of Zero Force Members In Nonlinear Truss Analysis", 15th EU/ME Workshop Metaheuristics and Engineering, İstanbul, 24-25 Mart 2014, pp.153-156.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur, R., Yıldızlar, B., Damcı, E., Öztorun N.K.: "İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması", 3. Yapı Denetimi Sempozyumu, 5-6 Ekim 2013, Diyarbakır.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur, R., Yıldızlar, B., Damcı, E., Öztorun N.K.: "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi Hızlı Durum Tespit Çalışması", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül 2013, Hatay.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur, R., Tanrıverdi, S.C.: "Ulaştırma Talep Tahmin Modellerinde Harmoni Arama Yöntemi Uygulaması", International Science and Technology Conference, 25-27 Haziran 2013, Roma, İtalya.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu Y.C., Bekdaş G., Temür R., Toklu Ş.Ç., Uzun F.: "Nonlinear Analysis Of Structures By Total Potential Optimization Using Metaheuristic Algorithms (Tpo/Ma)", 20th International Workshop: Intelligent Computing in Engineering, Avusturya, 30 Haziran-2 Temmuz 2013.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Toklu Y.C., Temür R., Bekdaş G., Uzun F.: "Space Applications Of Tensegric Structures", 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, 12-14 Haziran 2013, pp.29-32.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur, R.: "Geliştirilmiş Hızlı Durum Tespit Yöntemi", Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006, Denizli.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur, R., Öztorun, N.K.: "Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi Yazılımının Geliştirilmesi", II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, 17-19 Kasım 2005, İstanbul.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Temur, R., Öztorun, N.K.: "Uzman Bilgisayar Programı DURTES ile Genel Amaçlı Sonlu Eleman Programlarının Entegrasyonu", Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, 15-17 Nisan 2004, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Bekdaş, G., Temur, R., Şahan, S., Çavuş, K., Özcan, H., Şener, E., Deniz, K., Yıldızlar, B., Gürsoy, M.G., Öztorun, N.K., Çelik, T.: "İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi A3 Bloğu Ön İncelemesi", Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.
Görüntüle <em>Görüntüle</em> | PDF dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
 
Patent
Güner A., Temür R., Bekdaş G., "Patlamaya Dayanıklı Çöp Kutusu", Faydalı model,
Evrak numarası: 2017-GE-558920, Türk Patent Enstitüsü, 2017.
 
Raporlar
Keleşoğlu, M. K., Temür, R., Kazezyılmaz Alhan, C. M., Bozbey, İ., Memişoğlu Apaydın, N., Gülbaz, S.,
"11 Ağustos 2021 Batı Karadeniz Sel Felaketi Ön Değerlendirme Raporu", 20 Ağustos 2021.
Tam metin dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Damcı, E., Temür, R., Kanbir, Z., "İzmir (Kuşadası-Sisam) Depremi Yapısal Hasar Ön Değerlendirme Raporu",
9 Kasım 2021.
Tam metin dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
Damcı, E, Bekdaş G., Temür, R. Sayın, B., "İstanbul Üniversitesi 23 Ekim 2011 Van-Erciş Depremi Teknik İnceleme Raporu", 25 Ekim 2021.
Tam metin dosyasını indir Pdf dosyası olarak indir
 
 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa  YÖK Akademik  Academia  Google Scholar  Linkedin  ORCID  Publons  Researchgate  Scopus