Ana Sayfa  

 

İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Logosu
 

İnsanoğlu ilk çağlardan beri yol bulmak için yıldızlardan istifade etmiştir. Bu yönüyle yıldız formu, bilimin "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözünde işaret edilen yol gösterici özelliğini simgelemektedir.

Bilimsel araştırmaların iki temel amacı:

  • Evrensel düzeyde bilgiyi üretmek,
  • Ulusal sorunların çözümünde evrensel bilginin kullanılabilirliğini sağlamaktır.

Merkezdeki yıldız formu dört ana ve dört de ara coğrafi yönü işaret etmekte ve bilimsel araştırmaların evrensel amacını simgelemektedir.

Türk yıldızı olarak da bilinen sekiz köşeli yıldız formuna sahip dıştaki yıldız ise bilimin ulusal amaçlarını simgelemektir.

Sekiz köşeli yıldızın arka planındaki kırmızı daire formu, yeryüzünü, dış kısımda bulunan ve kurum isminin yazılı bulunduğu lacivert halka ise gökyüzünü temsil etmektedir.

Logoda kullanılan lacivert renk bilgeliği ve evrenselliği, beyaz renk ise bilimin sonsuzluğunu simgelemektedir.

İstanbul Üniversitesi Senatosu'nun kararıyla İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nün resmi logosu olarak kabul edilmiştir.

 
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Logosu

 

 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa  YÖK Akademik  Academia  Google Scholar  Linkedin  ORCID  Publons  Researchgate  Scopus