Ana Sayfa  

 

Yazılımlar
 
Harzemli : Mohr
Harzemli : Şekil Değiştirme
Ekim 2018

İki eksenli şekil değiştirme hâli için Mohr çemberi çizim ve eğitim yazılımı olarak geliştirilmiştir.
• Daire üzerindeki beyaz halkalı nokta, imleç ile hareket ettirilebilir.
• EpsilonX, EpsilonY ve Gammaxy değerleri girilerek asal gerilme değerleri elde edilebilir.
• "Adım Adım Çiz" düğmesi, Mohr dairesinin çizim aşamalarını açıklar.

 
Harzemli : Eğilme
Kasım 2014

Dikdörtgen elemanlardan oluşan ve eğilme etkisine maruz kalan kesitlerin, atalet momenti ve gerilme değerlerini hesaplayan yazılım.
• Dikdörtgen elemanlar kullanılarak serbest kesit çizimi yapılabilir.
• Çizilen kesitin, Iy, Iz ve Iyz atalet momentlerini hesaplar
• Kesitin asal atalet momentlerini ve asal eksenlerini hesaplar.
• Moment değerini kullanarak kesitteki en büyük ve en küçük gerilmeleri hesaplar.
• Tarafsız ekseni hesaplar ve çizer.
• Gerilme dağılımını çizer.

 
Harzemli : Mohr
Harzemli : Gerilme
Mayıs 2014

İki eksenli gerilme hâli için Mohr dairesi çizim ve eğitim yazılımı olarak geliştirilmiştir.
• Daire üzerindeki beyaz halkalı nokta, imleç ile hareket ettirilebilir.
• SigmaX, SigmaY ve Toxy değerleri girilerek asal gerilme değerleri elde edilebilir.
• "Adım Adım Çiz" düğmesi, Mohr dairesinin çizim aşamalarını açıklar.

 
Harzemli : Mohr
Harmoni

Harmoni Arama (Harmony Search) algoritmasını ve enerji prensiplerini kullanarak kafes türü sistemlerin ve kablo yapıların yapısal analizlerini yapan bir yazılımdır.

 
Durtes
Durtes
Hızlı Durum Tespit Yöntemi'nin (Bkz. www.durtes.net) masaüstü yazılımını geliştirme çalışmasıdır.
Masaüstü yazılımının ilk sürümü 2006 yılında yüksek lisans tez çalışması kapsamında geliştirilmiştir. (Tez çalışmasına Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden erişilebilir: http://tez.yok.gov.tr)
 
 

 

 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa  YÖK Akademik  Academia  Google Scholar  Linkedin  ORCID  Publons  Researchgate  Scopus